Startovanje programa Dramin RMP system

Program Dramin RMP system možete startovati na više načina.

1. Prilikom instalacije, ako ste odabrali instalaciju na radnoj površini potrebno je da pronađete sličicu (ikonicu)

StartovanjeProgramaDraminRMPsystem

i dvokliknete na nju.

2. Osim prečice na radnoj površini, program Dramin RMP system mozete startovati i klikom na sličicu

StartovanjeProgramaDraminRMPsystem2

kraj Start tastera Windowsa. Ovo pokretanje je moguće ako ste odabrali instalaciju u Quick Launch-u, što Vam je program za instalaciju prilikom instalacije ponudio, tj. sličicu nemate kraj Start tastera jedino ako ste Vi tako odabrali (isključili prilikom instalacije).

3. Treća mogućnost je da se sličica krije iza strelice

StartovanjeProgramaDraminRMPsystem3

nakon postavljenih prečica kraj Start tastera Windowsa (Quick Launch). Kliknite na strelicu i ugledaćete ikonicu Dramin RMP system.

Sledeći način startovanja programa je preko

StartovanjeProgramaDraminRMPsystem4

Windows tastera. Među (All programs) potražite ,

StartovanjeProgramaDraminRMPsystem5

i kliknite na sličicu

StartovanjeProgramaDraminRMPsystem6