Prenos u finansijsko

Ova opcija u programu je značajna za sve one firme koje vode poslovne knjige kroz dvojno knjigovodstvo.

Knjižeći sve promene u robno-materijalnim modulima, možete ih preneti u modul Finansijsko izborom ove opcije.

Sa leve stane nam se nalazi Opis dokumenta koji se prenosi, kao i tip naloga gde će se preneti, a sa leve strane nam se nalazi šema kontiranja za svaki dokument pojedinačno.

Ukoliko imamo veliki broj dokumenata , klikom na ikonicu Sve obeležavamo sva dokumenta koja želimo da prenesemo u finansijsko, odnosno štrikliranjem određenih prebacujemo samo ta dokumenta.

Takođe, možemo da izaberemo da li hoćemo da nam se sva dokumenta kreiraju u okviru jednog tipa naloga, ili želimo da nam jedan dokument ide u jedan nalog, štrikliranjem ove opcije u toolbar meniju.

Napomena : ona konta koja nisu kreiranja u finansijskom neće biti preneta, već će nas program upozoriti o kojim kontima se radi, pa ćete ih prvo kreirati, a nakon toga uraditi ovaj prenos.

Nakon što smo izabrali dokumenta koja želimo da prenesemo u finansijsko klikom na ikonicu Novo FK, ili izborom opcije Novo FK iz menija Prenos, vršimo prenos dokumenata u finansijsko knjigovodstvo.