Pomoć (3.1)

U okviru osnovnog prozora, kao i u okviru svakog novootvorenog prozora imate opciju Uputstvo na sajtu autora, gde Vas program automatski odvodi na onaj deo uputstva na našem sajtu u okviru prozora u kojem se nalazite, ili na celo uputstvo za rad u programu, ako ste na osnovnom ekranu.

Opcija Provera verzije programa vrši automatsku proveru verzije programa upoređujući podatke iz programa sa podacima sa servera autora i preporučuje skidanje nove verzije ukoliko je to potrebno. Ukoliko nemate najnoviju verziju programa pojaviće Vam se link sa našim sajtom gde ćete klikom na njega automatski pokrenuti skidanje nove verzije.

KasikomProveraVerzije

Izborom opcije „o programu“ dobijate obaveštenje o Vašoj verziji programa, a opcija o autoru daje prikaz naše internet stranice, gde možete da vidite sve naše ponude, kao i da pronađete Uputstvo za rad sa HCP-Integra kasom.

KasikomAbout

Do pomoći za rad u programu možete da dođete izborom ikonice (ikonica pomoć) u desnom delu prozora, dok Vas klik na logo naše firme u desnom delu direktno odvodi na naš sajt