Dramin RMP System – Veleprodaja

Pokretanjem programa i uspešnim unosom potrebnih podataka u login , ako ste obavili licenciranje, dolazimo do glavnog prozora programa Dramin RMP system – Veleprodaja, sledećeg izgleda:

RMPMaloprodaja

U osnovnoj formi prepoznaćete uobičajene elemente Windows programa. U skladu s tim, forme Dramin RMP Systema imaju svoje uobičajene elemente forme i do svih opcija koje program Dramin RMP system nudi možemo doći izborom odgovarajuće stavke ponuđenih menija, preko izdvojenih ikonica za najčešće korišćene opcije ili nekom od prečica sa tastature a same opcije će biti opisane prolaskom kroz sve menije i njihove stavke. U okviru prozora nalazi se meni, tu su zatim alati, statusna linija i linija naslova okvira forme. Putem menija, alata i prečica sa tastature, možete doći do opcija Fakturisanje, pravljenja Kalkulacija , nivelacija , kartica robe , unos pocetnog stanja, obrasca KEPU, tekući račun, popis robe, kartice poslovnih partnera, šifrarnika poslovnih partnera, šifrarnika tekućih računa, šifrarnika PDV-a, šifrarnika robe, šifrarnik jedinica mere, opcija podešavanja.

Meni:

Meni je linija koja se nalazi ispod naslova, i sadrži sve bitne elemente za rad u programu.

Preko njega možete pristupiti pojedinim opcijama forme i izgleda. Meni se kod modula Veleprodaja sastoji od Promena, Izveštaja, Šifarnici, Servis, Pomoć.

U prvoj opciji menija nalaze se Promene, preko koga dolazite do Ulaza, Izlaza robe, KEPU knjige, Tekućeg računa, Nivelacija, Knjige primljenih računa, Avansnih računa,Predračuna, Rashoda,kao i izrada Virmana.

Meni Izveštaji se odnosi na pregled svega onoga što radimo u programu preko ulaza i izlaza. Pa tu možemo naći karticu robe, popis robe, karticu poslovnih partnera, promet , Knjigu izdatih računa, Knjigu prihoda i rashoda.

Sledeća oblast u meniju su Šifarnici. Ovde unosimo podatke o svim pravnim i fizičkim licima sa kojima dato preduzeće stupa u poslovni kontakt., brojevi tekućih računa preko kojih dato preduzeće posluje, šifarnik PDV stopa, robe…

Kao važan parametar u ovom delu prozora je meni Servis koji se odnosi na sva podešavanja vezana za rad u programu, za informacije o korisniku programa, firmama za koja se rade knjiženja, importovanja šifarnika…

I na kraju imamo meni Pomoć.

Alati:

Drugi uobičajen element Dramin RMP systema su alati. Kod modula Veleprodaja to su: Kalkulacija, Fakturisanje, Tekući račun, Kepu, Primljeni avansi, Dati avansi, Predracun i Otpremnice.

Alati predstavljaju najčešće korišćene opcije iz modula, tkzv. Prečice za rad u programima.