Konta u klasi

Izveštaji → Konta u klasi

Izborom ove opcije otvara se sledeća forma:

RMPFinansijskoKontaUKlasi1

Za razliku od opcije Zaključni list, ova opcija nam daje prikaz svih analitičkih konta u okviru izabrane klase.

U toolbar meniju vršimo izbor opsega datuma od/do kog želimo da vidimo stanja.

Izborom klase automatski se popunjavaju polja konta od/do na kojima je bilo knjiženja, a u glavnom delu prozora daje se prikaz svih konta u tom opsegu.Pa tu imamo prikaz stanja sa i bez početnog stanja, kumulativne iznose, kao i salda za svaki konto pojedinačno, dok nam u donjem delu stoji prikaz ukupnog stanja za tu klasu.

Izborom opcije Štampa u meniju Konta u klasi pozivamo obrazac za štampu . Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl P