Pregled dugovanja i potraživanja

Pregled dugovanja i potraživanja je izveštaj koji omogućava sumarni pregled knjiženja (dugovanja i potraživanja) za određenog poslovnog partnera.

Izborom ove opcije iz menija Izveštaji dobija se sledeći prozor:

RMPVeleprodajaPregledDugovanjaPotrazivanja

ovde vidimo da se prozor sastoji od osnovnih podataka o poslovnim partnerima, njihovim zaduženjima, razduženjima kao i samom saldu.

Kod ovog izveštaja je važno istaći da prilikom izbora poslovnog partnera, dvoklikom na dato polje program Vas automatski odvodi do kartice poslovnog partnera gde možete videti sva knjiženja vezana za datog poslovnog partnera.

U toolbar-u izveštaja postoji opcija pretrage gde unosom početnih slova poslovnog partnera polje pretrage se smanjuje i pozicionira na željenog poslovnog partnera.

Takođe dozvoljena je i opcija datumskog opsega, gde definisanjem datuma od – do dobijamo informaciju o dugovanju i potraživanju u okviru tog perioda. Medjutim, ukoliko je strihirana opcija „po datumu valute“, onda se datumski opseg odnosi na datum valute , a ako opcija nije ukljucena, onda se odnosi na datum dokumenta.

Pored ove opcija postoji opcija da sakrije poslovne partnere kod kojih su iznosi nule, gde stihiranjem ove opcije u toolbar meniju lista pregleda poslovnih partnera se smanjuje samo na one poslovne partnere koje imaju saldo.