Šifrarnici

U okviru menija „Šifrarnici“obradili smo Šifrarnik poslovnih partnera i Šifrarnik robe prilikom definisanja kalkulacija.

Pored ove dve vrste šifarnika postoje još i Šifrarnik tekućih računa, PDV, jedinice mere, šifrarnik modula, objekata, obračunskih jedinica i tipova robe.