Početno stanje

U početno stanje se unose podaci o stanju materijala na početku obračunskog perioda.

Početno stanje se može kreirati direktnim unošenjem materijala i njihovog stanja u stavke tabele ili automatski izborom opcije ‘Unos materijala iz šifarnika’ iz menija ‘Servis’, čime se u početno stanje prebacuju svi postojeći materijali iz šifarnika. Ova opcija služi za automatski unos materijala koja u tom trenutku u šifrarniku materijala po cenama koje su tamo navedene. Treba zapaziti da ova opcija samo dodaje materijal iz šifrarnika ali ne uklanja onu koja se već nalazi u spisku pa ako želimo da napravimo novo početno stanje moramo prethodno obrisati sav nepostojeći materijal. Tu možemo da menjamo količinu i cene.

Brisanje kompletnog poèetnog stanja iz menija Servis služi za brisanje kompletnog početnog stanja. Posle njenog izbora pojavi se prozor u kom ćemo morati potvrditi da sigurno želimo brisanje i potrebno je naglasiti da ni tad stavke neće biti fizički obrisane iz baze već da je za to potrebno snimiti promene klikom na ikonicu ‘Snimi’.

Svaki novo uneti materijal nakon unetih podataka potrebno je snimiti klikom na ikonicu ili iz padajućeg menija izborom opcije snimi, kao i kombinacijom tastera

Meðutim, da ne bi došlo do menjanja počenog stanja potrebno ga je i rasknjižiti klikom na ključić u okviru toolbar-a ili preko menija Početno stanje izborom opcije Rasknjiži.

Ovakvo Početno stanje se može i štampati izborom štampača iz toolbar-a ili preko menija Početno stanje, izborom opcije Štampa.

U okviru početnog stanja značajno za brži rad je što u meniju Prikaz imamo opciju Sortiranje na osnovu koga možemo vršiti pretragu artikala kako po šifri materijala tako i po nazivu i ceni.

Da bi lakše došli do željenog materijala preko opcije Pretraga iz toolbar-a, odnosno, preko menija Prikaz možemo da nadjemo materijal za koju želimo da vidimo početno stanje