Šifrarnik materijala

Materijal

Pretraga : unesite nekoliko slovnih znakova kojima ćete spisak materijala smanjiti i lakše pronaći traženi materijal.

Unos novog materija vršite pritiskom na taster Insert, preko menija ili tool bara.

Materijal možete obrisati pristiskom na taster Delete, preko menija ili tool bara.

Izmenu vršite direktnim kucanjem na polje koje želite promenutu.

Polje barkod nam služi za unos bar koda materijala ukoliko takav postoji i ukoliko nam je informacija o bar kodu potrebna.

Takoðe u okviru prozora Šifra materijala imamo opciju minimuma i maximuma količina, tako da prilikom formiranja porudžbenica na lak način možemo poručiti odreðeni materjial.

Svaki novo uneti materijal/uslugu nakon unetih podataka potrebno je snimiti klikom na ikonicu Snimi, ili iz padajućeg menija izborom opcije snimi, kao i kombinacijom tastera Ctrl S.

Ukoliko smo šifrarnik materijala pozvali iz nekog drugog prozora, za koji su nam potrebni podaci o nekom materijalu/usluzi možemo prepisati šifru izborom kombinacije tastera Ctrl Enter. To zapravo znači da ćemo se vratiti na prethodni prozor a da će u odgovarajuće polje biti upisani potrebni podaci o odabranom materijalu/usluzi.

Štampa šifrarnika materijala omogućena je kombinacijom tastera Crtl P, preko menija ili tool bara.

U šifrarniku materijala, artikle koje ste definisali kao poluproizvod ili proizvod bliže odreðujete kroz opciju Sastoji se od ... gde definišete šta to čini proizvod/poluproizvod.