Korekcija salda

Ova opcija vrši korekciju salda i usaglašavanje svih podataka u bazi. Ukoliko dođe do bilo kakvih nepredvieđnih situacija u radu (pad sistema, nestanak struje…) ova opcija će automatski korigovati vrednosti u bazi.

DraminRMPsystemServisKorekcijaSalda