Kartica poslovnog partnera

Kartica poslovnog partnera je izveštaj u kome možete videti poslovne promene nastale s određenim poslovnim partnerom.

U glavnom delu prozora se, sa leve strane, nalazi spisak poslovnih partnera, a sa desne strane kartica trenutno odabranog partnera sa sledećim podacima: datum, broj i tip dokumenta, zaduženje, razduženje, uplata, isplata i stanje, kao i datum knjiženja i prometa dobara.

Zanimljivo je zapaziti mogućnost da se ograniči prikaz podataka u kartici na određeni vremenski period podešavanjem početnog i krajnjeg datuma u odgovarajućim padajućim menijima u alatima. Takođe, postoji i polje za pretragu preko koga je moguće brzo i efikasno pronaći partnera unosom njegovog naziva ili PIB-a ili adrese.

U meniju Prikaz imamo izbor prikaza kartica poslovnih partnera, pa tu možemo da biramo da li hoćemo da nam da prikaz kartica i sa nerasknjiženim dokumentima, nezavisno od datuma, kao i da nam da prikaz kartica neposlovnih partnera, pa nam se tu pojavljuju sve one kartice koje se vežu za neke druge promene, kao na primer, za zaradu, pozajmice osnivača, provizije banaka i sl.

Klikom na štampač u meniju pozivamo obrazac za štampu kartice poslovnih partnera . Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja. Takođe postoji opcija da pre puštanja na štampu izborom opcije „Exoprt report“,exportujemo karticu na željeno mesto.

Štampu možemo izvršiti i preko menija ili kombinacijom tastera Ctrl P.

U statusnoj liniji se nalaze podaci o ukupnom ulazu, izlazu i stanju vezanom za trenutno odabranog poslovnog partnera.