Obrazac KEP

Promene – Obrazac KEP

KEPUknjigaMaloprodaja

KEPU knjiga podržava zakonom propisane obavezne evidencije, utvrđene u propisima o trgovini i važila je do kraja 2015 godine. Od 2016 godine koristi se Obrazac KEP izveden iz KEPU obrasca. Odabirom datuma knjiženja, program automatski otvara adekvatan obrazac.

U našem programu KEP knjiga je opcija koja se ne unosi ručno već se dopunjuje automatski kreiranjem kalkulacija, prihoda i rashoda.

Ovako formiranu KEP knjigu dovoljno je samo odšampati klikom na ikonicu štampača iz toolbar menija, kao i izborom opcije štampa iz padajućeg menija KEP knjiga. Preporuka je da pre štampe kliknete na naslov kolone redni broj, kako bi dokumenta bila sortirana po rednom broju. Moguće je sortiranje i po drugim kriterijumima, na osnovu klika na naslov kolone, i onda će KEP odštampati po tom redosledu koji vidite na ekranu.

Za KEP je značajna opcija Renumeriši iz menija Servis, na osnovu koje kreiramo numeraciju KEPU knjige ukoliko dođe do preskakanja brojeva ili upisivanja nule na kraju knjige.

Ova opcija je dozvoljena samo privilegovanim operaterima.

Postoji opcija Usaglašavanje koja služi za usaglašavanje sa proknjiženim nalozima u finansijskom knjigovodstvu:

KEPU-Usaglasavanje-1

Kada se uključi spomenuta opcija, onda se prozor “podeli” na levi i desni deo. U levom delu su prikazane i dalje KEP stavke (stim, što se isključe opcije “Sa PDV-om” i “Usluge”), dok u desnom delu se pojave stavke knjiženja na konto 1320. (Dvoklik na stavku sa desne strane otvara odgovarajući nalog sa pozicioniranjem na dotičnu stavku.)

Pojavljuje se kolona “Usaglasi” i u levom i u desnom delu. U levom delu ona je smeštena skroz desno (poslednja kolona), dok u desnom delu je smeštena skroz levo (prva kolona). Štikliranjem stavke računaju se zbirevi koji se pojavljuju dole na statusnoj liniji. Ukoliko je saldo zbireva KEP i Finansijsko jednak nuli, utoliko se omogućava opcija “Poveži usaglašene” (“Servis -> Poveži usaglašene”, odnosno na paleti alata). Aktivacijom naredbe “Poveži usaglašene” štiklirane stavke nestaju sa prikaza – one su usaglašene.

Povezane (usaglašene) stavke se mogu prikazati uključivanjem opcije Prikaži usaglašene u Prikazu:

KEPU-Usaglasavanje-2

Postoje naredbe za poništavanje usaglašenosti u Servisu. Naredba “Prekini sve veze usaglašavanja” prekida sve veze (biće kao da ništa nije rađeno), dok naredba “Razveži štiklirane” će prekinuti veze usaglašenosti samo kod štikliranih (ali već usaglašenih) stavki. Druga naredba može da se aktivira i sa palete alata.