Dramin RMP system 4.0

Integralno-modularni sistem knjigovodstvenih programa. Namenjen je za rad prevashodno knjigovodstvenih agencija, ali jednako tako može biti vrlo koristan i u radu veleprodaja, maloprodaja, ugostiteljskih radnji, DOO, paušalnih radnji, udruženja građana. Omogućava rad sistemom prostog i dvojnog knjigovodstva, fizičkih ili pravnih lica u sistemu i van sistema PDV-a.

Dramin RMP System je korak dalje u korišćenju Dramin informacionih sistema. Program je namenjem svim pravnim i fizičkim licima u sistemu PDV-a kao i van sistema PDV-a, sistemom kako prostog tako i dvojnog knjigovodstva, s mogućnošću da se u okviru jednog pravnog lica radi s više prodajnih, uslužnih i proizvodnih objekata. Omogućava zakonom propisane evidencije uz maksimalnu funkcionalnost uobičajenih Windows programa. Program sadrži unos faktura, kalkulacija, promena na tekućem računu, izdavanje predračuna, avansnih računa, otpremnica, internih otpremnica, knjiženje početnog stanja, evidenciju KEP obrasca, liste dnevnog prometa ugostitelja, kartica robe, poslovnih partnera, izradu popisa, poreskih evidencija (KIR, KPR) i kompatibilan je se ostalim programima Dramin edicije omogućavajući da se podaci uneseni jednom na lak način prenose i komuniciraju s ostalim programima Dramin informacionog sistema. Ostali programi edicije nisu neophodni da bi sistem funkcionisao, već su podeljeni u logične funkcionalne celine- module, potrebne za praćenje evidencija spram delatnosti korisnika programa. Korisnik programa u skladu sa svojih potreba proširenja ili menjanja delatnosti, može koristiti module koji mu omogućavaju tačno ono što mu je za određenu delatnost potrebno i formirati informacioni sistem na način koji mu najviše odgovara.

DraminRMPsystemMaloprodajaVirmani