Optimalni uslovi za korišćenje

Dramin e20 Paušal ima, za današnje uslove, minimalne hardversko-softverske zahteve, tako da je moguća njegova instalacija na gotovo svakom računaru mlađem od 10 godina. Računari, počevši od Pentium II računara sa instaliranim operativnim sistemom Windows 98, pa na dalje (milenium, windows 2000, XP, …) su dovoljni za pravilan rad programa.

U radu programa očekivani maksimalan prostor na disku je do 10 Mb, što isključivo zavisi od broja promena koje se budu knjižile. Sam program nema ograničenja u veličini fajlova i broju promena. Prilikom instalacije program zauzima približno 3 Mb i s obizirom na problematiku kojom se bavi, očekivano zauzeće na hard disku računara u većini slučajeva će biti oko 5 Mb (ukupno do nekih 8-10 Mb).

Prilikom instalacije programa instalira i jednu sistemsku datoteku „XZip.dll“ u sistemski direktorijum računara (najčešće „c:\windows\system“ ili „c:\windows\system32″) koja je potrebna za funkciju arhiviranja podataka. Ista se brise prilikom deinstalacije programa.