Logo firme

Na štampama se prikazuje logo firme. Prilikom instalacije program je podešen tako, da prikazuje Draminov logo, ali – naravno – to se može menjati.

Može se postaviti/menjati na tri načina :

Prva mogućnost je najjednostavnija, ostala dva se preporučuju korisnicima koji vole da se upute malo više u tehničke strane korišćenje računara.

Treća mogućnost daje više slobodu korisniku, što se tiče ime datoteke, formata slike, dimenzioniranje i pomeranje iste. Ako se postavi da slika bude „boldovana“, onda će biti štampana tako da ivice slike idu od ivice do ivice kvadratića za tekst (razvuče se slika da ona ispuni kvadratić, tzv. „stretch“ mod); u suprotnom biće štampana sa originalnom veličinom i srazmerom.

NAPOMENA: Važno je da prva varijanta prekopira izabranu datoteku u radni direktorijum programa („c:\Program Files\Dramin\Dramin e20 Pausal“) pod imenom „logo.jpg“, jer podrazumeva da je na štampi stoji @logo.jpg“. Stoga, ako u trećoj varijanti se promeni ime u ažuriranje štampe, onda prvi način više nema efekta.