Kartica kupca

Kartica kupca otvara se na jedan od sledećih načina:

U okviru kartice postoje tri polja za unos podataka :

Nakon izbora kupca i od/do datuma pritisnuti taster Osvezi. Prikazuju se podaci.

Osvežavanje može biti i automatsko promenom kupca, odnosno datuma ili na svakih…minuta.

Bira se na dva načina:

  1. čekiranjem na kartici u delu Automatsko osvežavanje
  2. u glavnom meniju kliknuti na Oblikuj i izabrati Promena kupca ili datuma, odnosno Svakih … minuta.Broj minuta izabrati na kartici u delu Automatsko osvežavanje kliktanjem na strelice za gore/dole.