Postupak deinstalacije

Program možete deinstalirati tako što ćete prvo otvoriti START-ALL PROGRAMS-DRAMIN-Deinstalacija Dramin e20 Pausal. Pojaviće vam se pitanje kao na slici 8. na koje ako odgovorite potvrdno vršite brisanje svega vezanog za datu aplikaciju.

Image08

Slika 8.

Ukoliko ste sigurni da želite da nastavite sa deinstalacijom programa pritisnite na taster Yes i postupak deinstalacije je završen.