Slanje EventLog-a

Slanje EventLog-a je značajno iz razloga što, ukoliko, dođe do greške u radu sa programom, možete nam poslati Vašu bazu ili istog trenutka kada se javi greška izborom ove opcije šaljete nam upravo taj problem koji se javio.

Na taj način možemo direktno na vašoj bazi da utvrdimo zbog čega je došlo do greške u radu sa programom.

Do ove opcije dolazimo sledećom putanjom:

Servis – Razmena/snimanje podataka – Slanje EventLog-a Dramin-u pri čemu Vam se otvara sledeći prozor:

Vaš zadatak je samo da kliknete na polje Pošalji i Vaša baza se šalje direktno Dramin-u na proveru grešaka koji su se javili u radu sa aplikacijom