Uvoz podataka iz Harbour programa (*.DBF)

Prilikom pokretanje ove opcije otvara se sledeća forma:

UvozPodatakaIzHarbourPrograma

Nakon izbora firmi i podešavanja opcija sve što je potrebno uraditi jeste da se klikne na taster “Uradi”. Program će krenuti sa učitavanjem podataka u aktuelnu firmu za godinu koja je navedena kao poslovna godina za istu.