Šifrarnik poreza

Daje mogućnost ažuriranja podataka poreza zarada:

Plate-Sifarnik-poreza

Za tekući račun uplate poreza se uzima odgovarajuća kolona za odgovarajući tip obračuna. (Kod redovnog obračuna se uzima u obzir kolona “Tekući račun”, kod tipa obračuna “Bolovanje preko 30 dana” se uzima “Tekući račun – bolovanje preko 30 dana”, a za “Porodiljsko/bolovanje” se uzima “Tekući račun – porodiljsko/bolovanje”.)

Napomena: Sva tri računa su ista, znači u sva tri slučaja će biti isti uplatni račun za uplatu poreza.

Kako se radi sa formama?