Šifrarnik doprinosa na teret poslodavca

Daje mogućnost ažuriranja podataka doprinosa na teret poslodavca:

Plate-Sifarnik-doprinosa-na-teret-poslodavca

Napomena: Red u kojim je kolona “Na teret” jeste “na teret zaposlenog za osnivača” se pojavljuje uslovno u zavisnosti od oblika organizovanosti firme.

Za tekući račun uplate doprinosa se uzima odgovarajuća kolona za odgovarajući tip obračuna. (Kod redovnog obračuna se uzima u obzir kolona “Tekući račun”, kod tipa obračuna “Bolovanje preko 30 dana” se uzima “Tekući račun – bolovanje preko 30 dana”, a za “Porodiljsko/bolovanje” se uzima “Tekući račun – porodiljsko/bolovanje”.)

Kako se radi sa formama?