Rekapitulacija plaćenih doprinosa za PIO

Forma služi za pregled podataka i štampanje obrazaca “Rekapitulacija plaćenih doprinosa za PIO”.

Postoji opcija izbora da li da budu prikazani podaci osiguranika zaposlene ili podaci osiguranika samostalnih delatnosti i poljoprivrednika:

PlateRekapitulacijaPlacenihDoprinosaZaPIOZaposleneSamostalnihDelatnosti

Kako se radi sa formama?