Rekapitulacija

Forma služi za pregled podataka i štampanje izveštaja “Rekapitulacija obračuna zarada”.

PlateRekapitulacija

Kako se radi sa formama?