Rad u modulu Plate

Ukoliko ste već postojeći korisnik programa Dramin RMP System, onda verovatno ste upoznati sa osnovnim radnjama u programu (otvaranje formi, kreiranje novog dokumenta, ažuriranje/snimanje/brisanje podataka, itd.). U ovom slučaju slobodno možete preskočiti sledeći pasus i nastaviti od naslova Osnovni podaci (šifarnici).

Ukoliko želite da saznate više o osnovnim ranjama u formama (prozorima; kreiranje novog dokumenta, ažuriranje podataka, snimanje podataka i slično) u okviru programa ili da se potsetite iste, onda kliknite ovde. Ukoliko ste upoznati (ili čak i uvežbani) sa gore navedenima, onda možete odmah preći na sledeću rečenicu.

Osnovni podaci (šifarnici)

Da bi se moglo raditi u modulu plate (kreirati novi obračun), prvo treba uneti radnike, ažurirati podatke o porezu i doprinosima i o mesecima.

Obračuni

Nakon toga može da se krene sa obradom (unos, ažuriranje, brisanje) obračuna.

Izveštaji

Cilj unosa obračuna – pored evidencije same činjenice isplate plate – jeste formiranje i štampanje raznih izveštaja. Postoji izveštaji koji se koriste u toku godine i tzv. godišnji izveštaji:

PlateIzvestaji

Štampa izveštaja se poziva iz samih izveštaja (iz forme).

Servis

Pored navedenih postoje i opcije koji se nalaze u meniju “Servis”. Ove opcije su uglavnom tehničkog karaktera i služe za “ne-uobičajene” ili “ne-svakidašnje” radnje. Ove opcije mogu biti karakteristični za dati modu ili grupu modula (pojavljuju se samo u njima), ali mogu biti uopštene, te se pojavljuju u svakom modulu.

Postoje dve opcije u Servis koje su izrečito za modul plate:

PlateServisIstaknuteOpcije

U podešavanjima (panel Plate) može da se ažurira procenat dodatka za staž (podrazumevano je 40%), dok opcija “Uvoz iz Harbour programa” omogućava uvoz podataka iz Draminovog programa za Plate.

Uvoz iz Harbour programa omogućava lak i jednostavan prelazak sa spomenutog programa na korišćenje modula Plate u programu Dramin RMP System. Sa par klikova podaci (radnici, meseci, doprinosi i obračuni) iz spomenutog programa su učitani u modul Plate programa Dramin RMP System-a.

Jošjedna korisna opcija iz Servis-a koja nije specifična za Plate, ali odlično može da posluži prilikom otvaranje nove godine jeste opcija “Uvoz podataka iz druge firme RMP systema”. Pomoću ove opcije mogu se preneti šifarnici meseci i radnika u novootvorenu godinu. (Na ovaj način ne mora da se ponovo ukucavaju radnici u narednu poslovnu godinu.)