Pojedinačna poreska prijava

Forma služi za pregled podataka i štampanje obrazaca „PPP″.

PlatePojedinacnaPoreskaPrijava

Ovaj izveštaj je karakterističan po tome da uzima u obzir sve obračune kojima je datum isplate u godini za koji se kreira izveštaj. Obično se to dešava kod obračuna zarade za mesec Decembar. Isplata Decembarske plate često se desi tek u Januaru iduće godine. (Ipak, to nije pravilo.)

U opisanom slučaju obračun za Decembar se uračunava tek u PPP sledeće godine. Drugim rečima kada se formira PPP za određenu godinu, onda treba uzeti u obzir eventualne obračune iz prošle godine, kojima je dadum isplate iz iste godine za koji se formira PPP. Stoga na formi ovog izveštaja postoji mogućnost postavljanje firme za prošlu godinu (Servis -> “Postavi firmu za prošlu godinu” ili klik na natpis “Firma prošle godine”).

Postavljanje firme za prošlu godinu se može uraditi i u podešavanjima firme (Osnovna forma -> Servis -> Podešavanja -> Firme: kolona “Naziv firme prošle godine”) i prilikom otvaranje same firme (nove godine) – naravno, ukoliko postoji prošla godina za datu firmu.

Izveštaj će raditi i u slučaju da firma za prošlu godinu nije postavljena, stim, što u tom slučaju neće moći da uzme u obzir eventualne obračune iz prošle godine kojima je datum isplate iz godine za koji se formira izveštaj.

Postoji mogućnost izvoza izveštaja za predaju u elektronskom formatu u meniju Izvoz -> Izvoz u txt. Ova naredba prvo će tražiti da se unese JMBG ovlašćenog lica, pa će pitati za mesto i naziv kreirane datoteke. Nakon izbora mesta i naziva kreiraće datoteke za deo 2 i deo 3. Podrazumevani nazivi su “ppp_deo2.txt” i “ppp_deo3.txt”.

Kako se radi sa formama?