Platni spisak

Forma služi za pregled podataka i štampanje spiska radnika za isplatu.

PlatePlatniSpisak

Kako se radi sa formama?