Dramin RMP System – Plate

Program za obračun zarada.

Izgled osnovne forme:

PlateOsnovnaForma

Da biste imali modul Plate, potrebno je kreirati novi objekat tipa Plate.

Da biste saznali više o radu u modulu Plate kliknite ovde.