PP OPJ

Forma služi za pregled podataka i štampanje obrazaca „PP OPJ“, „PP OPJ-1“, “Specifikacija uz PP OPJ” i “Specifikacija uz PP OPJ-1”.

PlatePPOPJ

Na ovom izveštaju postoje dve opcije štampe: opcija “Štampa” pokreće štampu obrasca PP OPJ/PP OPJ-1, dok “Štampa specifikacije” pokreće štampu specifikacije uz PP OPJ/PP OPJ-1.

Tip obračuna (izabrani red u tabeli “Pregled obračuna”) će odrediti da li će se štampati PP OPJ ili PP OPJ-1: ukoliko je tip obračuna tzv. “Član 18.”, onda štampa “PP OPJ-1”, inače štampa “PP OPJ”. Isto važi i za štampu specifikacije.

Kako se radi sa formama?