PP OD

Forma služi za pregled podataka i štampanje obrazaca „PP OD“, „PP OD-1“, „Specifikacija uz PP OD“ i „Specifikacija uz PP OD-1″.

PlatePPOD

Na ovom izveštaju postoje dve opcije štampe: opcija „Štampa“ pokreće štampu obrasca PP OD/PP OD-1, dok „Štampa specifikacije“ pokreće štampu specifikacije uz PP OD/PP OD-1.

Tip obračuna (izabrani red u tabeli „Pregled obračuna“) će odrediti da li će se štampati PP OD ili PP OD-1: ukoliko je tip obračuna bolovanje, onda štampa „PP OD-1″, inače štampa „PP OD“. Isto važi i za štampu specifikacije.

Postoji opcija koja omogućava izbor prikazanih podataka za zaposlene i osnivače:

PlatePPODZaposleniOsnivaci

Ova opcija – kao što i naziv kaže – omogućava da se izabere da li da budu prikazani podaci za zaposlene ili za osnivače.

Kako se radi sa formama?