Obračuni

Daje mogućnost unosa, ažuriranja i brisanje obračuna:

PlateObracuni

Forma Obračuni može da se otvori iz glavne forme preko menija Promene -> Obračuni

PlateOtvaranjeObracunaPrekoMenija

ili klikom na ikonicu Obračuni

PlateOtvaranjeObracunaPomocuIkonice

Za više informacije o radu sa obračunima kliknite ovde.