M-4

Forma služi za pregled podataka i štampanje obrazaca “M-4”, “M-4K”, “M-4/SP” i “M-4K/SP”.

PlateM4

Postoji i opcija “Osnivači” koja omogućava da se izabere da li će biti pregledani i štampani podaci zaposlenih (isključena opcija Osnivači) ili podaci osnivača (uključena opcija Osnivači):

PlateM4Osnivaci

Opcija štampa pokreće štampu jednog od četiri obrazaca pod raznim uslovima:

Kako se radi sa formama?