Kartica zarada zaposlenih

Forma služi za pregled podataka i štampanje obrazaca „Kartica zarade″.

PlateKarticaZaradaZaposlenih

Kako se radi sa formama?