Isplatni listići

Forma služi za pregled podataka i štampanje izveštaja “Isplatni listići” i “Obračunski listić zarade radnika”.

PlateIsplatniListici

Kada se poziva “Štampa isplatnih listića zaposlenih”, onda na štampi će se pojaviti podaci koji su vezani za obračun koji je trenutno izabran (pozicioniran) u tabeli “Pregled zarada”. (Na podatke ne utiče pozicija u tabeli “Zaposleni”. Uvek će se štampati svi radnici koji imaju isplatu u izabranom obračunu.)

Kada se poziva “Štampa obračunskog listića zaposlenog”, onda na štampi će se pojaviti podaci zaposlenog koji je izabran (pozicioniran) u tabeli “Zaposleni” za obračun koji je izabran u tabeli “Pregled zarada”.

Kako se radi sa formama?