Kartica robe/usluge

Kartica robe/usluge otvara se na jedan od sledećih načina:

U okviru kartice postoje tri polja za unos podataka. To su :

Za izbor robe/usluge u Roba/usluga potrebno je izabrati sa liste ili ukucati traženi slog

Nakon izbora robe/usluge i od/do datuma pritisnuti taster Osvezi. Prikazuju se podaci.

Osvežavanje može biti i automatsko promenom robe/usluge, odnosno datuma ili na svakih…minuta.

Bira se na dva načina:

  1. čekiranjem na kartici u delu Automatsko osvežavanje
  2. u glavnom meniju kliknuti na Oblikuj i izabrati Promenom robe/usluge ili datuma, odnosno Svakih … minuta.Broj minuta izabrati na kartici u delu Automatsko osvežavanje kliktanjem na strelice za gore/dole.